Eriyen stent nedir?

Eriyen stent nedir?

Metal stentlerin ömür boyu hastanın damarında kaldığından, orta ve uzun vadede tekrar tıkanma riskini ortaya çıkmaktadır. Bu riskin önüne geçmek için dünyada son yıllarda damara, eriyebilir stentler takılmaktadır. Eriyebilir stentlerin, tıp alanında yeni bir teknolojidir. Eriyebilir stent uygulaması stent teknolojisinde devrim niteliğinde olmuştur. Metal stentlerin daralma ve pıhtılaşma riski doğurduğu için, gerektiğinde tekrar ameliyat yapılamamaktadır. Yeni stentlerin, damardan tamamen kaybolduğu için daralma ve pıhtılaşma riskini ortadan kaldırmaktadır."Yağ asidinden yapılan bu stent, doğal yapıda olduğu için kan akımıyla eriyip tamamen ortadan kayboluyor. Stentler normal yapıyı bozmuyor ve damarın fonksiyonlarını da olumsuz etkilemiyor. Damara yerleştirdiğimiz stent, 6 ay sonra erimeye başlıyor. Yaklaşık iki yıl içinde de tamamen eriyor. O bölgeye eğer ilerleyen dönemde gerekirse baypas ameliyatı yapılabiliyor. Çağın son teknolojisi olan bu stentlerin şimdilik en büyük engeli, maliyetinin yüksek olmasıdır. Ancak önümüzdeki yıllarda kullanıldıkça fiyatı düşecek ve kullanımı artacaktır."