Koroner stent nedir?

Koroner stent nedir?

Stent, balon işlemi ile açılan damarın tekrar daralma ihtimalini azaltsın diye damar duvarına takılan ve çok ince metalik tellerden örülmüş silindirik bir kafes olarak tarif edilebilir.

Koroner stent nasıl uygulanır?

Tıpkı anjiyografi işlemindeki gibi, kasık atardamarı içinden bu ince tüp ilerletilir. Monitörden takip edilerek ucundaki sönük balonun ve üzerindeki sönük stentin sorunlu damardaki darlığın içine yerleşmesi sağlanır. Doktor, balon ve stentin tam uygun pozisyonda olduğuna karar verince, tübün diğer ucunun bağlı olduğu elindeki enjektörden yüksek basınçlı hava vererek balonu şişirir.

Koroner stent türleri nelerdir?

· İlaç kaplı stent

· Metal stent Vücutta eriyebilen stent

· Vücutta eriyebilen stent

Damarın ince yapılı olması, darlığın uzun olması, şeker hastalığı varlığı, tekrar daralma ihtimalinin yüksek ve aynı zamanda tehlikeli olacağı çok kritik noktalardaki darlıklar ve daha önce konulmuş bir stentin içindeki daralma gibi bazı özeldurumlar haricinde, ilaç kaplı stentler normal stentlere göre birüstünlük taşımamaktadırlar. Hatta hastanın özel şartlarını dikkate almadan ilaç salınımlı stent takılması, birçok zaman hastanın aleyhine bile olabilmektedir.Metal stent uygulanan hastaların ortalama %12-15 inde 1 yıl sonunda tekrar işlem gerekmektedir. İlaç kaplı stentlerde bu oran %5-8 civarlarında seyretmektedir.Stent uygulandıktan sonra zamanla stentlerde tekrar daralma veya tıkanma en büyük sorundur. ¢ Bu en çok stent takıldıktan sonraki 3-12 ayda görülür. ¢ Bu çoğunlukla göğüs ağrısı şeklinde kendini belli ederken yaklaşık %10 hastada ise kalp krizi olarak ortaya çıkar.

Koroner stentlerin tekrar tıkanması

Bazı hastalıklar ve durumlar stentlerin daha çabuk tıkanmasına eğilim yaratırlar:

· Şeker hastalığı (Diyabetes Mellitus) ¢

· Sigara içmeye devam etmek

· Yüksek tansiyon (Hipertansiyon)

· Yüksek kolesterol düzeyi (Hiperlipidemi)

· Aynı damara birden fazla stent uygulanmış olması

· İnce ve uzun damarlara stent uygulanması

· By-pass damarlarına uygulanan stentler

Bu hastalıkların uygun tedavisi ve riskli durumlardan kaçınmak stentlerin daha uzun süre açık kalmasını sağlayacaktır.

· Stresi azaltmak

· Fazla kiloları vermek

· Düzenli spor yapmak

· Sigarayı bırakmak.

· Göğüs ağrısını tetikleyebilecek çok soğuk havalarda ve yemeklerden sonra (tok karına) ağır işlerden kaçınmak