Yükleniyor
İstanbul / Şişli
Kaptanpaşa Mah. Darülaceze Cad. No: 14 Okmeydanı
0212 222 08 88
0212 222 06 00

Musatafa Kemal Erol Bilimsel Eserler

Bilimsel Eserler

Adı Soyadı: MUSTAFA KEMAL EROL

Doğum Tarihi: 07 Haziran 1966

Doğum Yeri: Sakarya-Karasu-Kuyumcullu

Öğrenim Durumu:
İlkokul 1976 Sakarya-Karasu-Kuyumcullu İlkokulu
Ortaokul 1979 Sakarya-Karasu Ortaokulu
Lise 1982 Eskişehir Atatürk Lises
Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Y. Lisans Tıp Fakültesi Uludağ Üniversitesi 1988
Tıpta Uzmanlık Tıp Fakültesi Kardiyoloji Atatürk Üniversitesi 1997
Tıpta Uzmanlık Tezi: Konjestif kalp yetmezliğinde serum eritropoetin seviyeleri ve klinik, hemodinamik, hormonal parametrelerle ilişkisi. Mart 1997
Görevler
Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Dr. Ar.Gör. Tıp Fakültesi Atatürk Üniversitesi 1992-1997
Yar.Doç. Tıp Fakültesi Atatürk Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı 1997- 200
Doç. Dr. Tıp Fakültesi Atatürk Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı 2003-2008
Prof. Dr. Tıp Fakültesi Atatürk Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dal 2008-2011
Klinik Şefi: Mehmet Akif Ersoy Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma - Hastanesi Kardiyoloji Klinik Şefi 2011- 2012
Prof.Dr. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı 2012-2013
Prof.Dr. İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı 2013-2015
Prof.Dr. İstanbul Bahçelievler Medical Park Hastanesi 2013-2016
Prof.Dr. İstanbul Şişli Kolan Hastanesi Mayıs 2016-

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

· Türk Kardiyoloji Derneği

(2004-2006 , Yönetim Kurulu Üyeliği,

Kongre Bilim Kurulu Üyeliği

Yayın Destek Komisyonu Üyeliği

Öğrenci Bursları Komisyonu Üyeliği

(2008- 2010, Yönetim Kurulu Üyeliği,

Kongre Bilim Kurulu Üyeliği

Öğrenci Bursları Komisyonu Üyeliği

 

Başkan Yardımcılığı 2010-2012

 

Genel sekreter 2012- 2014

 

Gelecek başkan 2016-2018

 

Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı: 2018-2020

 

· Türk Dünyası Kardiyoloji Birliği

(2004-2008; Yönetim kurulunda muhasip üye)

 

· Avrupa Kardiyoloji Derneği, FESC, 2018

 

· Amerikan Kardiyoloji Koleji, FACC, 2016

 

İlgili olduğu tıbbi alanlar ve faaliyetleri

-Girişimsel Kardiyoloji:

(koroner anjiyografi, koroner balon, stent uygulamaları, kalp kateterizasyonu), kalıcı kalp pili ve defibrilatör cihazlarının takılması, doğuştan kalp deliklerinin kapatılması, ameliyatsız kasıktan aort kapağı takılması (TAVI), kapak darlıklarında balonla açılması, hipertansiyonun kataterle tedavisi)

-Koroner Arter Hastalıkları

-Kalp Yetersizliği

-Hipertansiyon

-Kalp Kapak Hastalıkları

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

1. Erol MK., Ugur M., Yilmaz M., Acikel M., Sevimli S., Alp N. Left atrial mechanichal functions in elite male athletes. Am J Cardiol 2001; 88:915- 917.

2. Erol MK., Genc Y., Kiziltunc A., Bozkurt E., Acikel M., Yilmaz M., Senocak H. Increased plasma adrenomedullin in patients undergoing percutaneous transluminal coronary angioplasty. SWİSS MED WKL 2001; 131:50-53.

3. Erol MK., Oztas S., Bozkurt E., Karakelleoglu S. Sister chromatid exchange analysis and chromosomal aberration studies in interventional cardiology laboratory workers. One year follow up study. Jpn Heart J 2002; 43:159-166.

4. Erol MK., Yılmaz M., Oztasyonar Y., Sevimli S., Senocak H. Aortic distensibility is increasing in elite athletes. Am J Cardiol 2002; 89:1002- 1004.

5. Erol MK., Yilmaz M., Acikel M., Karakelleoglu S. Left atrial mechanical functions in patients with essential hypertension. Acta Cardiol 2002; 57 (5): 323-327.

6. Erol MK., Karakelleoglu S. Assessment of right heart function in the athlete’s heart. Heart Vessels 2002;16: 175-180.

7. Bozkurt E., Erol MK., Keles S., Acikel M., Yılmaz M., Gurlertop Y. Relation of plasma homocysteine levels to intracoronary thrombus in unstable angina pectoris and in non-Q-wave acute myocardial infarction. Am J Cardiol 2002; 90: 413-415.

8. Yilmaz M., Erol MK., Cetinkaya R.,Alp N. Effect of hemodialysis on left atrial mechanical functions in patients with chronic renal failure. Acta Cardiol 2002; 57 (4): 257-260.

9. Yilmaz M, Gurlertop Y, Acikel M, Erol K, Bozkurt E, Sevimli S, Senocak H. Effect of atenolol therapy on left atrial appendage function in patients with symptomatic mitral stenosis. Am J Cardiol 2003; 91: 1284-1285.

10. Yilmaz M, Erol MK, Acikel M, Sevimli S, Alp N. Pulsed Doppler tissue imaging can help to identify patients with right ventricular infarction. Heart Vessels 2003; 18:112-116.

11. Açikel M, Buyukokuroglu ME, Aksoy H, Erdoğan F, Erol MK. Protective effects of melatonin against myocardial injury induced by isoproterenol in rats. J Pineal Res 2003; 35:75-79.

12. Gurlertop Y, Yilmaz M, Acikel M, Bozkurt E, Erol MK, Senocak H, Alp N. Tissue Doppler properties of the left atrial appendage in patients with mitral valve disease. Echocardiography 2004; 21: 319-324.

13. Erol MK, Erol S, Koruk M, Ertek M, Bozkurt E. Effects of interferon-µ therapy on cardiac function in patients with chronic hepatitis B infection. Heart Vessels 2004; 19:263-6.

 

14. Acikel M, Yilmaz M, Gurlertop Y, Kaynar H, Bozkurt E, Erol MK, Kose N, Meral M, Senocak H. The effect of pulmonary hypertension on left atrial mechanical functions in chronic obstructive lung disease. Int J cardiol 2004; 97: 187-92.

 

15. Yekeler İ, Ateş A, Özyazıcıoğlu A, Balcı AY, Erkut B, Erol MK. Time and risk analysis for acute type a aortic dissection surgery performed by hypothermic circulatory arrest, cerebral perfusion, and open distal aortic anastomosis.Heart Surg Forum. 2005;8(5):337-47.

16. Gurlertop Y, Yilmaz M, Acikel M, Bozkurt E, Erol MK, Gunogdu F, Senocak H, Atesal S. The use of anatomic M-mode echocardiography to determine the left atrial appendage functions in patients with sinus rhythm. Echocardiography. 2005;22(2):99-103.

17. Arslan S, Bozkurt E, Sarı RA, Erol MK. Diastolic function abnormalities in active rheumatoid arthritis evaluation by conventional Doppler and tissue Doppler: relation with duration of disease. Clin Rheumatol. 2006 May;25(3):294-9.

 

18. Arslan S, Bozkurt E, Sarı RA, Erol MK. Use of tissue Doppler and its comparison with other conventional Doppler techniques in the assessment of diastolic functions in patients with active rheumatoid arthritis. Rheumatol Int. 2006 ;26(3):229-33.

 

19. Borekci A, Karakelleoglu S, Erol MK, Bozkurt E, Yılmaz M. The usefulness of tissue doppler imaging in the determination of left ventricular diastolic filling pressure. Comparison with other techniques. Acta Cardiol. 2006 Apr;61(2):129-35.

 

20. Arslan S, Erol MK, Bozkurt E, Acikel M, Gundogdu F, Atesal S, Senocak H. Effect of beta-blocker therapy on left atrial function in patients with heart failure: comparison of metoprolol succinate with carvedilol., Int J Cardiovasc Imaging. 2007 ;23(5):549-55.

 

21. Bozkurt E, Arslan S, Acikel M, Erol MK, Gurlertop Y, Yilmaz M, Koca H, Atesal S. Left atrial remodeling in acute anterior myocardial infarction. Echocardiography. 2007 ; 24(3):243-51.

 

22. Sevimli S, Yilmaz M, Gundogdu F, Arslan S, Gurlertop Y, Erol MK, Bozkurt E, Acikel M, Senocak H. Carvedilol therapy is associated with an improvement in left atrial appendage function in patients with congestive heart failure.Echocardiography. 2007 ;24(6):623-8.

 

23. Arslan S, Erol MK, Gundogdu F, Sevimli S, Aksakal E, Senocak H, Alp N.Prognostic value of 6-minute walk test in stable outpatients with heart failure. Tex Heart Inst J. 2007;34(2):166-9.

 

24. Sevimli S, Gundogdu F, Arslan S, Aksakal E, Gurlertop HY, Islamoglu Y, Tas H, Acikel M, Erol MK, Senocak H, Karakelleoglu S. Strain and strain rate imaging in evaluating left atrial appendage function by transesophageal echocardiography. Echocardiography. 2007 ;24(8):823-9.

 

25. Sevimli S, Arslan S, Gundogdu F, Aksakal E, Buyukkaya E, Tas H, Islamoglu Y, Gurlertop HY, Erol MK, Acikel M, Senocak H, Karakelleoglu S, Alp N. Can transesophageal pulse-wave tissue Doppler imaging be used to evaluate left ventricular function? Echocardiography. 2007; 24(9):946-54.

 

26. Acikel M, Köse N, Aribas A, Kaynar H, Sevimli S, Gürlertop Y, Erol MK. The effect of pulmonary hypertension on left ventricular diastolic function in chronic obstructive lung disease: A tissue Doppler imaging and right cardiac catheterization study. Clin Cardiol 2010 33(8):E13-8.

 

27. Aksakal E, Gürlertop Y, Seven B, Sevimli S, Gündoğdu F, Arslan S, Varoğlu E, Erol MK, Senocak H, Karakelleoğlu S. Assessment of the regional myocardial deformation changes and viability in anterior acute myocardial infarction patients by strain and strain rate imaging. Anadolu Kardiyol Derg. 2010;10(6):479-87.

 

28. Aksakal E, Simşek Z, Sevimli S, Karakelleoğlu S, Erol MK, Tanboğa IH, Kurt M. Quantitative assessment of the left atrial myocardial deformation in patients with chronic mitral regurgitation by strain and strain rate imaging: an observational study.Anadolu Kardiyol Derg. 2012 Aug;12(5):377-83.

29. Arslan S, Simsek Z, Gundogdu F, Aksakal E, Kalkan ME, Gurlertop Y, Erol MK, Karakelleoglu S. Can Left Atrial Strain and Strain Rate Imaging Be Used to Assess Left Atrial Appendage Function? Cardiology. 2012 May 12;121(4):255-260.

30. Erol S, Özkurt Z, Özden K,Parlak M, Erol MK. Transient bradycardia in patients with Crimean-Congo hemorrhagic fever. Turk J Med Sci2012; 42 (5): 753-756

31. Gul M, Uyarel H, Akgul O, Uslu N, Yildirim A, Eksik A, Aksu HU, Ozal E, Pusuroglu H, Erol MK, Bakir I. Hematologic and Clinical Parameters After Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI) in Patients With Severe Aortic Stenosis. Clin Appl Thromb Hemost. 2012 Oct 17.

32. Erturk M, Aslan M, Aksu HU, Akturk IF, Gul M, Uzun F, Surgit O, Ari H, Uslu N, Erol MK. Evaluation of atrial electromechanic delay and left atrial mechanical functions in the patients with secundum type atrial septal defect. Echocardiography.2013;30(6):699-705.

33. Eksik A, Gul M, Uyarel H, Surgit O, Yildirim A, Uslu N, Aksu H, Turen S, Uzun F, Satılmısoglu H, Erol MK, Bakir I. Electrophysiological evaluation of atrioventricular conduction disturbances in transcatheter aortic valve implantation with Edwards SAPIEN prosthesis. J Invasive Cardiol. 2013 Jun;25(6):305-9.

34. Erturk M, Aksu HU, Celik O, Uzun F, Akgul O, Pusuroglu H, Kalkan AK, Yalcin AA, Satilmisoglu MH, Erol MK.Evaluation of the effect of mitral stenosis severity on the left ventricular systolic function using isovolumic myocardial acceleration.Cardiol J. 2014;21(4):442-8.

35. Aksu HU, Oner E, Erturk M, Aksu H, Isıksacan N, Ozalp B, Akture G, Akbay E, Ozer L, Erol MK. Aspirin resistance in patients with impaired renal functions. Kardiol Pol. 2014;72(4):331-8.

36. Degirmenci H, Açikel M, Bakirci EM, Duman H, Demirelli S, Tas H, Simsek Z, Karakelleoglu S, Aksakal E, Erol MK.Comparison of effects of nebivolol, carvedilol and irbesartan on left ventricular hypertrophy associated with hypertension.Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2014;18(5):630-7. 37. Inci S, Nar G, Erol MK, Demirelli S, Duman H, Serdar S, Erol F.The effects of successful percutaneous mitral balloon valvuloplasty on acute and intermediate term aortic stiffness.Echocardiography. 2015 May;32(5):813-8.

38. İnci S, Erol MK, Bakırcı EM, Hamur H, Değirmenci H, Duman H, Karakelleoğlu Ş.Effect of percutaneous mitral balloon valvuloplasty on right ventricular functions in mitral stenosis: short- and mid-term results. Anatol J Cardiol. 2015 Apr;15(4):289-96.

39. Biyik I, Akturk IF, Ozturk D, Sarikamis C, Celik O, Uzun F, Yalcin AA, Yildiz G, Ayaz A, Erol MK. Can syntax score predict angiographically visible distal embolization during primary percutaneous coronary intervention? Minerva Cardioangiol. 2015 Jan 22.

 

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeksler tarafından yayınlanmış, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi, özet, derleme ve kitap kritiği türünden yayınlar dışındaki makaleler

40. Ünlü Y., Ateş A., Özyazıcıoğlu A., Becit N., Erol K., Ceviz M., Yekeler İ., Vural Ü., Koçak H. Carotid body tumors (paragangliomas). Asian Cardiovasc Thorac Ann 2001; 9:208-211.

41. Yılmaz M., Erol MK., Acikel M., Elbasan Z., Karakelleoglu S. The effects of conversion of atrial fibrilation to sinus rhythm on right ventricular function. Kardiol. Pol. 2002; 56:200-203.

Belirtilen dergilerde yayınlanmış, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi, özet, derleme ve kitap kritiği türünden yayınlar

42. Erol MK, Acikel M, Senocak H. Non-Q-Wave acute anterior myocardial infarction associated with 5-fluorouracil and cisplatin chemotherapy. Southern Med J 2003;96(1):99.

43.Acikel M, Erol MK, Yekeler I, Ozyazicioglu A. A case of free-floating ball thrombus in right atrium with tricuspid stenosis. Int J Cardiol 2004; 94: 329-330.

44. Erol MK, Bozkurt E, Arslan Ş. Percutaneous Sealing of Coronary Aneurysm by Grafted Stent Implantation. Heart 2004;90:1309.

 

45. Bozkurt E, Erol MK, Acikel M, Gurlertop Y, Yilmaz M, Atesal S, Karakelleoglu S. The first spontaneous coronary artery perforation due to disruption of atherosclerotic plaque. Heart Vessels 2004; 19: 294-6.

 

46. Erol MK, Sevimli S, Ates A. Pericardial tamponade due to transvenous temporary endocardial pacing. Heart. 2005 ;91(4):459.

 

47. Erol MK, Kocaturk H, Gurlertop Y. Precordial ST-segment elevation suggestive of anterior myocardial infarction due to right coronary artery oclusion. Heart. 2005 Sep;91(9):1134.

 

48. Kocaturk H, Erol MK, Onbaş Ö. Asymptomatic inferior vena cava anomaly in an adult: Three-dimensional multislice computed tomographic image. Heart 2005;91(12):1514.

 

49. Arslan S, Gurlertop HY, Erol MK, Gundogdu F, Senocak H. Inferolateral left ventricular aneurysm. Images in Cardiovascular Medicine 2007,34;130-1.

50. Erol MK. Asemptomatik kapak hastasının takip ve tedavisi.. Anadolu Kardiyol Derg. 2009; 9 Suppl 1:17-24.

51. Kantarcı M, Doğanay S, Karçaaltıncaba M, Karabulut N, Erol MK, Yalçın A, Duran C, Dursun M, Karakaya A, Tatlı S. Clinical situations in which coronary CT angiography confers superior diagnostic information compared with coronary angiography.Diagn Interv Radiol. 2012 May-Jun;18(3):261-9. Epub 2012 Jan 19. Review. 52. Gul M, Erkanli K, Erol MK, Bakir I. Ventricular Embolization of Edwards SAPIEN Prosthesis Following Transcatheter Aortic Valve Implantation.J Invasive Cardiol. 2012 Oct;24(10):537-8.

Çok merkezli Uluslar arası Yayınlar: 53.Kudat H., Eren N., Erzengin F., and behalf of the Turkish amlodipin study group: Erol K., Senocak H. Efficacy and tolerability of amlodipine in patients with stable angina pectoris. An open label multicenter trial. Current Therapeutics Research 1998:59;215-222.

54. Perpine CP, Handberg EM, Cooper-DeHoff R, Marks RG, Kowey P, Meserelli FH, Mancia G, at al for the INVEST Investigator: K Erol. A calcium antagonist vs a non-calcium antagonist

disease. The International Verapamil-Trandolapril Study (INVEST): A randomised controlled trial. JAMA 2003; 290:2805-2816.

55 Nieminen SM, Brutsaert D, Dickstein K, et al, Erol MK (Turkey). EuroHeart Survey II (EHFS II): a survey on hospitalized acute heart failure patients: description of population. Eur heart J 2006:27:2725-36.

56. Fox G, Ford I, Steg GB, Tendera R, Ferrari R, on behalf of BEAUTIFUL Investigators (Erol K). Ivabradine for patients with stable coronary artery disease and left ventricular systolic dysfunction (BEAUTIFUL): a randomized, double-blind, placebo-controlled trial Lancet 2008;6736(08):61170-8.

57. Swedberg K, Komajda M, Böhm M, Borer JS, Ford I, Dubost-Brama A, Lerebours G, Tavazzi L; SHIFT Investigators. (Erol K). Ivabradine and outcomes in chronic heart failure (SHIFT): a randomised placebo-controlled study. Lancet. 2010 Sep 11;376(9744):875-85.

 

58. Neldam S, Edwards C, Jones R; TEAMSTA-10 Investigators. (Erol MK ). Switching patients with uncontrolled hypertension on amlodipine 10 mg to single-pill combinations of telmisartan and amlodipine: results of the TEAMSTA-10 study.Curr Med Res Opin. 2011 Nov;27(11):2145-53. Epub 2011 Sep 29.

 

59.Mega JL, Braunwald E, Wiviott SD, Bassand JP, Bhatt DL, Bode C, Burton P, Cohen M, Cook-Bruns N, Fox KA, Goto S, Murphy SA, Plotnikov AN, Schneider D, Sun X, Verheugt FW, Gibson CM; ATLAS ACS 2–TIMI 51 Investigators.(Erol MK) . Rivaroxaban in patients with a recent acute coronary syndrome.N Engl J Med. 2012 Jan 5;366(1):9-19. Epub 2011 Nov 13.

60. Fox K, Ford I, Steg PG, Tardif JC, Tendera M, Ferrari R; SIGNIFY Investigators.(Erol MK) Ivabradine in stable coronary artery disease without clinical heart failure.N Engl J Med. 2014 Sep 18;371(12):1091-9.

61.Bonaca MP, Bhatt DL, Cohen M, Steg PG, Storey RF, Jensen EC, Magnani G, Bansilal S, Fish MP, Im K, Bengtsson O, Oude Ophuis T, Budaj A, Theroux P, Ruda M, Hamm C, Goto S, Spinar J, Nicolau JC, Kiss RG, Murphy SA, Wiviott SD, Held P, Braunwald E, Sabatine MS; PEGASUS-TIMI 54 Steering Committee and Investigators.(Erol MK) Long-term use of ticagrelor in patients with prior myocardial infarction.N Engl J Med. 2015 May 7;372(19):1791-800.

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1. Erol MK., Emek A., Bozkurt E., Atesal S. Effect of cigarette smoking on serum high-density lipoprotein (HDL-C), plasma fibrinogen and factor VII levels. Atherosclerosis 1999 (suppl). Proceedings of an EAS Workshop held in Istanbul 25-25 September 1999.

 

2. Erol MK., Açıkel M., Bozkurt E., Yılmaz M., Şenocak H. QRS voltage criterias in detecting of left ventricular hypertrophy in obese patients. Under the auspices of European society of hypertension Turkısh-Italian Joint Meeting on Hypertension & Atherosclerosis 30 March-2 April 2000, Antalya, Turkey.

 

3. Erol MK., Genç Y., Kızıltunç A., Şenocak H., Bozkurt E., Açıkel M., Yılmaz M. Increased plasma adrenomedullin in patients undergoing percutaneous transluminal coronary angioplasty. 3rd International Congress on Coronary Artery Disease. 2-5 October 2000. Lyon-France.

 

4. Erol MK., Açıkel M., Bozkurt E., Şenocak H. The effect of trombolitik therapy on QT dispersion and mean platelet volume in acute myocardial infarction. 3rd International Congress on Coronary Artery Disease. 2-5 October 2000. Lyon-France.

 

5. Açıkel M., Erol MK., Bozkurt E., Alp N., Şenocak H. Relationship between mean platelet volume and early-phase complications in myocardial infarction. 3rd International Congress on Coronary Artery Disease. 2-5 October 2000. Lyon-France.

 

6. Erol MK., Aksoy H., Açıkel M., Sevimli S., Ateşal S. Koroner anjiyografinin serum lipoprotein profiline etkisi. 2ndInternational Congress of Cardiologist of Turkish-Speaking Countries. 14-15 October 2000. Antalya

 

7. Erol MK., Bozkurt E., Açıkel M., Yılmaz M., Karakelleoğlu Ş., Alp N. Miyokard performans indeksinin sol ventrikül sistolik ve diyastolik parametreleri ile karşılaştırılması. 2ndInternational Congress of Cardiologist of Turkish-Speaking Countries. 14-15 October 2000. Antalya.

 

8. Erol MK., Genç Y., Kızıltunç A., Bozkurt E., Açıkel M., Yılmaz M., Şenocak H. Plazma adrenomedullin seviyesi ile sol ventrikül diyastol sonu basıncı arasındaki ilişki. 2nd International Congress of Cardiologist of Turkish-Speaking Countries. 14-15 October 2000. Antalya

 

9. Okay T. The effect of gender on the hospital outcome of acute myocardial infarction: The Turkısh Acute Myocardial Infarction Study TUMAR investigators (Erol MK).XXII Congress of the European Society of Cardiology. 26-30 August 2000 Amsterdam-Nederland.

 

10. Erol MK., Yılmaz M., Oztasyonar Y., Sevimli S., Senocak H. Aortic distensibility is increasing in elite male athletes. XXIII Congress of the European Society of Cardiology.1-5 September 2001. Stockholm-Sweden.

 

11. Erol M., Yılmaz M., Elbasan Z., Acikel M., Karakelleoglu S. The effect of conversion of atrial fibrillation to sinus rhythm on right ventricular functions. XXIII Congress of the European Society of Cardiology.1-5 September 2001. Stockholm-Sweden.

 

12. Erol M., Yılmaz M., Acikel M., Sevimli S., Alp N. Pulsed Doppler tissue imaging can help to identify patients with right ventricular infarction. XXIII Congress of the European Society of Cardiology.1-5 September 2001. Stockholm-Sweden.

 

13. Erol M., Yılmaz M.,Cetinkaya R., Sevimli S., Alp N. Effect of haemodialysis on left atrial function in patients with chronic renal failure. XXIII Congress of the European Society of Cardiology.1-5 September 2001. Stockholm-Sweden.

 

14. Erol K., Çapoglu I., Ünüvar N., Aksoy H., Akarsu E., Sevimli S. Thyrotoxicosis after coronary angiography. The 24th Congress of Endocrinology and Metabolic Diseases of Turkey Joint Meeting with the American Association of Clinical Endocrinologist. October 2001.

 

15.Bozkurt E., Keles S., Islek M., Erol MK., Atesal S. Plasma Homocysteine Levels And The Angiographic Extent Of Coronary Arterial Narrowing In Coronary Artery Disease. 4th International Congress on Coronary Artery Disease- From prevention to intervention. Prague- Czech Republic, 21-24 October 2001.

 

16. Erol MK., Karakelleoglu S., Senocak H. Right ventricular functions in athlete’s heart. Euroecho 5-8 December 2001. Nice. France.

 

17. Yazgi H., Erol S., Erol MK., Ertek M. Hepatitis A virus infection and coronary artery disease. 12th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Disease 21-24 April 2002 Milan, Italy.

 

18. Erol MK, Bozkurt E, Yılmaz M, Açıkel M, Gurlertop Y, Borekci A, Senocak H. The effect of coronary angioplasty on left atrial mechanical functions. Congress of the European Society of Cardiology.1 August-4 September 2002. Berlin Germany.

 

19. Bozkurt E, Erol MK, Polat F, Yilmaz M, Acikel M, Gurlertop Y, Senocak H. Is there a reverse relation between serum paraoxanase activity and the angiographic extent of coronary atherosclerosis. Congress of the European Society of Cardiology.1 August-4 September 2002. Berlin, Germany.

 

20. Erol MK, Bozkurt E, Kose N, Acikel M, Yilmaz M, Gurlertop Y, Senocak H. Oral glucose load improves left ventricular contraclile function in patients with coronary artery disease. Euroecho 4-7 December 2002. Munich, Germany.

 

21. Erol MK, Bozkurt E, Kose N, Acikel M, Yilmaz M, Gurlertop Y,Senocak H. Oral glucose loading leads to an improvement of aortic elastic properties in patients with ischemic heart disease. Euroecho 4-7 December 2002. Munich, Germany.

 

22. Yilmaz M, Acikel M, Gurlertop Y, Erol K, Bozkurt E, Sevimli S, Senocak H. Echocardiographic assessment of right atrial function can help to identify patients with right ventricular myocardial infarction. Euroecho 4-7 December 2002. Munich, Germany.

 

23. Yilmaz M, Acikel M, Gurlertop Y, Bozkurt E, Erol K, Sevimli S, Senocak H. Effect of the isolated left bundle branch block on sysolic and diastolic functions of right ventricle. Euroecho 4-7 December 2002. Munich, Germany.

 

24. Yilmaz M, Gurlertop Y, Acikel M, Bozkurt E, Erol K, Cetinkaya R, Senocak H. Effect of hemodialysis on systolic function of right ventricle in patients with chronic renal failure. Euroecho 4-7 December 2002. Munich, Germany.

 

25. Yilmaz M, Gurlertop Y, Acikel M, Erol K, Bozkurt E, Sevimli S, Senocak H. Does beta blockade therapy reduce left atrial appendage function in patients with pure mitral stenosis with sinus rhythm?. Euroecho 4-7 December 2002. Munich, Germany.

 

26. Yilmaz M, Gurlertop Y, Acikel M, Erol K, Bozkurt E, Sevimli S, Senocak H. Left atrial appendage function in patiens with secundum atrial septal defect who have a shunt ratio of Qp/Qs<1.5. Euroecho 4-7 December 2002. Munich, Germany.

 

27. Yilmaz M, Gurlertop Y, Acikel M, Erol K, Bozkurt E, Gundogdu F, Senocak H. Long-axis function in patients with untreated essential hypertension: Doppler tissue echocardiography. Euroecho 4-7 December 2002. Munich, Germany.

 

28. Gurlertop Y, Yilmaz M, Acikel M, Bozkurt E, Erol MK, Senocak H. The use of tissue doppler imaging to determine the left atrial appendage functions in patients with mitral regurgitation with sinus rhythm. Euroecho 4-7 December 2002. Munich, Germany.

 

29. Gurlertop Y, Yilmaz M, Acikel M, Bozkurt E, Erol MK, Senocak H. The use of anatomic m-mode echocardiography to determine the left atrial appendage functions in patients with sinus rhythm. Euroecho 4-7 December 2002. Munich, Germany.

 

30. Gurlertop Y, Yilmaz M, Acikel M, Bozkurt E, Erol MK, Senocak H. Use of tissue doppler imaging to evaluate the left atrial appendage functions in patients with mitral stenosis with sinus rhythm. Euroecho 4-7 December 2002. Munich, Germany.

 

31. Arslan S, Bozkurt E, Sarı RA, Erol MK, Senocak H. Left ventricular diastolic function abnormalities in Behcet’s disease: Standart Doppler and tissue Doppler study. XI. International Congres on Behcet’s Disease. Clinical and Experimental Rheumotology 2004;22:S-105.

 

32. Arslan S, Sarı RA, Bozkurt E, Erol MK. Use of tissue Doppler and its comparison with other conventional Doppler techniques in the assessment of diastolic functions in patients with rheumatoid arthritis (Abstract). Annual European Congress of Rheumatology, 9-12 June 2004 Berlin, Annals of the Rheumatic Diseases 2004; 63 Suppl I: I-477.

 

33. Arslan S, Sarı RA, Bozkurt E, Erol MK. Diastolic function abnormalities in rheumatoid arthritis. Evaluation by conventional Doppler and tissue Doppler: relation with duration of disease. (Abstract). Annual European Congress of Rheumatology, 9-12 June 2004. Berlin. Annals of the Rheumatic Diseases 2004; 63 Suppl I: I-537.

 

34. Sevimli S, Yılmaz M, Gürlertop Y, Erol MK, Bozkurt E, Acikel M, Senocak H. Carvedilol theraphy improved left atrial appendage function in patients with congestive heart failure. XVI.Annual meeting mediterranean association of cardiology and cardiac surgery. 26-29 sep 2004. Heart Surgery Forum 2004;7(2):B69.

 

35.Arslan S, Erol MK, Bozkurt E, Acikel M, Gundogdu F, Atesal S, Senocak H. Effect of beta-blocker therapy to left atrial function in patients with mild to moderate heart failure: comparison metaprolol succinate with carvedilol. Heart failure congress 2006; Helsinki, Finland, 17-20 June 2006: Eur Heart J 2006, Suppl 1 :119-20.

36.Arslan, S., M.K. Erol, F. Gundogdu, S. Sevimli, E. Aksakal, H. Senocak, N. Alp,

“Prognostic value of 6-minute walk test in stable outpatients with heart failure," 2th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Bodrum, Supplement To Clinical Cardiology, Vol.29, III- 66, 2006.

37. Aksakal, E., Y. Gurlertop, S. Sevimli, S. Arslan, F. Gundogdu, M.K. Erol, H.Senocak, S. Karakelleoglu, Quantitative assessment of longitudinal myocardial deformation by strain rate in acute anterior MI patients before and after successful primary PTCA, 10th Annual Meeting of the European Association of Echocardiography, Prague, Eur J Echocardiogr, Vol.7, Suppl.I, 127, 2006 .

38. Aksakal, E., Y. Gurlertop, S. Sevimli, M. Acikel, S. Arslan, F. Gundogdu, M. K. Erol, S. Karakelleoglu. The impact of primary PTCA on myocardial performance index in acute anterior miyocardial infarction patients. 2th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Bodrum, Supplement To Clinical Cardiology, Vol.29, III-70, 2006. 39. Arslan, S., F. Gundogdu, E. Aksakal, Z. Simsek, M.E. Kalkan, H.Y. Gürlertop, M. K. Erol, S. Karakelleoglu. Can left atrial strain and strain rate imaging be used to assess left atrial appendage function?. 4rd Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Clin Cardiol, Vol.31, Suppl., 53, 2008.

40. Şimşek, Z., F. Gundogdu, S. Karakelleoglu, E. Aksakal, S. Sevimli, S. Arslan, Y. Gurletop, M. K. Erol, ‘‘Evaluation of right ventricular functions in patients with isolated rheumatic mitral stenosis by strain/strain rate imaging,’’ 1st Congress on Controversies in Cardiovascular Disease, Berlin, Clinical Cardiology, 25, 2008.

41. Gurlertop Y, Gundogdu F, Yilmaz M, Acikel M, Erol MK, Bozkurt E, Senocak H. The use of mean gray intensity of Doppler signal trace of aortic regurgitan jet to quantify of aortic valve regurgitation severity. Echocardiography 2004;21(2):386.

42. Aksakal E, Ulus T, Erol MK. The successful use of enoxaparine in the lack of bivaluridin in a patient with chronic lymhocystic leukemia and thrombocytopenia who underwent percutaneous coronary revascularization. 6th

Congres of Update in Cardiology and cardiovascular Surgery. 15-18 April 2010, Izmir, Turkey.

43. Aksakal E, Simsek Z, Sevimli S, Karakelleoglu S, Erol MK. Quantitative assessment of the left atrial myocardial deformation in patients with chronic mitral regurgitation by strain and strain rate imaging. 6th Congres of Update in Cardiology and cardiovascular Surgery. 15-18 April 2010, Izmir, Turkey.

 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Hakemli bilimsel dergilerde yayınlanmış, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi, özet, derleme ve kitap kritiği türünden yayınlar dışındaki makaleler

1. Karakelleoğlu Ş., Şahin M., İka İ., Erol K., Ateşal S., Şenocak H., Alp N. Kronik şiddetli anemide non-invazif yaklaşımla sol ventrikül sistolik ve diyastolik fonksiyonları. Türk Kardiyol Dern Arş 1995; 23:189-193.

 

2. Karakelleoğlu Ş., Akçay F., Şahin M., Erol MK., Şenocak H., Ateşal S., Alp N., İka İ. Akut miyokard infarktüsünün tanısında troponin T. T Klin Kardiyoloji 1995;8:16-19.

 

3. Gürlertop HY., Erol MK., Bozkurt E., Karakelleoğlu Ş., Ateşal S., Şenocak H., Alp N. Sol ventrikül sistolik fonksiyonunun noninvazif değerlendirilmesinde Q-V peak, düzeltilmiş Q-V peak ve diğer sistolik zaman aralıklarının kullanımı. MN Kardiyoloji 1998;5/2:129-132.

 

4. Erol MK., Bozkurt E., Akçay F., Şenocak H., Karakelleoğlı Ş., Ateşal S., Alp N. Konjestif kalp yetersizliğinde serum eritropoetin seviyeleri ve klinik, hemodinamik, hormonal parametrelerle ilişkisi. Türk Kardiyol Dern Arş 1998;26:279-283.

 

5. Karakelleoğlu Ş., Erol MK., Bozkurt E., Şahin M., Açıkel M., Alp N. Akut miyokard infarktüsünde QT dispersiyonu. Türk J Cardiol 1998;1:213-218.

 

6. Bozkurt E., Erol MK., Karakelleoğlu Ş., Varoğlu E., Uslu H., Ateşal S. Hipertansif sol ventrikül hipertrofili hastalarda egzersiz technetium-99m-tetrofosmin miyokard

perfüzyon sintigrafisi ile mikrovasküler anjina pektoris tanısı. MN Kardiyoloji 1998; 5(3):178-184.

 

7. Erol MK., Bozkurt E., Açıkel M., Karakelleoğlu Ş. Koroner arter hastalığı ile plazma fibrinojen seviyesi arasındaki ilişki. AÜTD 1999;31:11-15.

 

8. Emek A., Erol MK., Bozkurt E., Ateşal S. Sigara kullanımının serum yüksek dansiteli lipoprotein (HDL), plazma fibrinojen ve faktör VII seviyelerine etkisi. MN Kardiyoloji 1999;6:170-174.

 

9. Yılmaz M., Erol MK., Bozkurt E., Karakelleoğlu Ş., Alp N. Akut anteroseptal miyokard infarktüsünün elektrokardiyografik paterni ile miyokardiyal hasarın anatomik lokalizasyonu arasındaki ilişki. Türk Girişimsel Kard Der 1999; 3:194-199.

 

10. Erol MK., Erol S., Bozkurt E., Tuncer E., Karakelleoğlu Ş. Chlamydia pneumoniae infeksiyonu ile koroner ateroskleroz arasındaki ilişki. AÜTD 1999; 31: 124-127.

 

11. Açıkel M., Erol MK., Bozkurt E., Yılmaz M., Şenocak H., Ateşal S. Komplikasyonlu akut miyokard infarktüslü hastalarda trombosit fonksiyon parametreleri. MN Kardiyoloji 2000; 7(3):219-224.

 

12. Erol MK., Çapoğlu İ., Bozkurt E., Umudum Z., Ünüvar N., Alp N. QT dispersiyonu ile kanda insulin ve glikoz ilişkisi. Türk Kardiyol Dern Arş 2000;28:289-292.

 

13. Erol MK., Keleş S., Bozkurt E., Sevimli S., Karakelleoğlu Ş., Şenocak H. Postmenopozal kadınlarda koroner arter hastalığı, risk faktörleri ve serum endojen seks steroidleri arasındaki ilişki. MN Kardiyoloji 2000; 7(3);230-234.

 

14. Erol MK., Bozkurt E., Sevimli S., Şenocak H.. Solunum fazları ve vücut pozisyonlarının QT dispersiyonuna etkisi. MN Kardiyoloji 2000; 7(3):234-236.

 

15. Erol MK., Aksoy H., Açıkel M., Sevimli S., Ateşal S. Koroner anjiyografinin serum lipoprotein profiline etkisi. AÜTD 2000; 32:21-23.

 

16. Bozkurt E., Altaş E., Açıkel M., Erol MK., Yılmaz M., Ateşal S. Pulse Doppler ekokardiyografi ile elde edilen mitral kapak akım indeksleri ile pulmoner kapiller wedge basıncının ilişkisi. AUTD 2000;32:67-72.

 

17. Erol MK., Bozkurt E., Akçay F., Akçay G., Alp N. Erkeklerde düşük dehidroepiandrosteron sülfat düzeyi koroner ateroskleroz için bir risk faktörü olabilir mi?.T Klin Kardiyoloji 2000;13:413-416.

 

18. Bozkurt E., Emek A., Erol MK., Açıkel M., Altuntaş İ., Ateşal S., Tekin SB. Sigara içenlerde ve içmeyenlerde nitrik oksit seviyeleri. Türk Kardiyol Dern Arş 2001;29;31-35.

 

19. Aksoy Y., Aksoy H., Özbey İ., Erol MK., Biçgi O. Egzersizin serum prostat spesifik antijen düzeyleri üzerine etkisi. Türk Üroloji Dergisi 2001;27(1):19-23.

 

20. Açıkel M., Erol MK., Bozkurt E., Alp N., Şenocak H. Akut miyokard infarktüsünde ortalama trombosit hacmi ile erken dönem komplikasyonlar arasındaki ilişki. Türk Kardiyol Dern Arş 2001;29:229-232.

 

21. Bozkurt E., Erol MK., Açıkel M., Ateşal S.. Kararlı ve kararsız anjina pektorisli olgularda koroner anjiyoplastinin QT dispersiyonuna etkisi. T Klin Kardiyoloji 2001;14:81-85.

 

22. Erol MK., Açıkel M., Bozkurt E., Yılmaz M., Alp N. Akut miyokard infarktüsünde trombolitik tedavinin akut faz reaktanları üzerine etkisi. T Klin Kardiyoloji 2001;14:86-91.

 

23. Erol S., Erol MK., Taşyaran MA., Yiğit N. Koroner arter hastalarında sitomegalovirus IgG antikorlarının seroprevelansı. Mikrobiyol Bült 2001;35:279-284.

 

24. Erol MK., Açıkel M., Bozkurt E., Yılmaz M., Şenocak H. Akut miyokard infarktüsünde trombolitik tedavinin ortalama trombosit volümü ve QT dispersiyonu üzerine etkisi. MN

 

25. Açıkel M., Erol MK., Yılmaz M., Bozkurt E., Şenocak H. Akut miyokard infarktüsünde akut faz reaktanlarındaki artışın erken dönem prognoz üzerine etkisi. AÜTD 2001;33:17-21.

 

26.Bozkurt E., Erol MK., Açıkel M., Karakelleoğlu Ş. Hipertansiyon nedeni ile sol ventrikül hipertrofisi gelişen hastalarda hipertansiyon tedavisinin QT dispersiyonu üzerine etkisi. T Klin J Cardiol 2001; 14:333-337.

 

27. Erol MK., Yılmaz M., Açıkel M., Bozkurt E., Şenocak H. Konjestif kalp yetersizlikli hastalarda sol atriyal mekanik fonksiyonlar. Türk Kardiyol Dern Arş 2002;30:172-176.

 

28. Erol MK., İşlek M., Bozkurt E., Yılmaz M., Açıkel M., Karakelleoğlu Ş., Alp N. Optimum stent yerleştirilmesinde fraksiyone akım rezervinin kullanımı. Türk Kardiyol Dern Arş 2002;30:238-243.

 

29. Bozkurt E., Erol MK., Açıkel M., Yılmaz M., Keleş S., Karakelleoğlu Ş. Anjiyografik olarak koroner arter hastalığı tanısı almış hastalarda koroner arter hastalığının klinik şekilleri arasında plazma homosistein seviyesi farklımıdır?.Türk Kardiyol Dern Arş 2002;30;281-285.

 

30. Bozkurt E., Altaş E., Erol MK., Açıkel M., Karakelleoğlu S. Pulmoner kapiller köşe basıncının ekokardiyografik parametrelerle noninvazif olarak ölçülmesi. MN Kardiyoloji 2002;9/3;198-200.

 

31. Bozkurt E, Erol MK, Açıkel M, Yılmaz M, Karakelleoğlu Ş. Koroner arter hastalığını göstermede yeni bir egzersiz indeksi olan QRS skorlamasının tanı değeri. T Klin J Cardiol 2002;15:189-194.

 

32. Açıkel M, Erol MK, Yılmaz M, Bozkurt E, Karakelleoğlu Ş. Akut miyokard infarktüsünde artmış QT dispersiyonu ile postinfarktüs anjina ve ventriküler taşiaritmi arasındaki ilişki. MN Kardiyoloji 2002;9/2:107-110.

 

33. Yılmaz M, Açıkel M, Gürlertop Y, Çetinkaya R, Sevimli S, Erol K, Bozkurt E, Şenocak H. Kronik böbrek yetersizliği olan hastalarda hemodiyalizin sağ ventrikül sistolik fonksiyonu üzerine etkisi:doku Doppler çalışması. T Klin Kardiyoloji 2003;16:379-383.

 

34. Yılmaz M, Açıkel M, Gürlertop Y, Erol MK, Bozkurt E, Gündoğdu F, Karakelleoğlu Ş. Tedavisiz esansiyel hipertansiyonlu hastalarda sağ ventrikül uzun aks fonksiyonları: doku Doppler çalışması.MN Kardiyoloji 2003;10/6:441-446.

 

35. Yılmaz M, Açıkel M, Gürlertop Y, Erol MK, Bozkurt E. Ciddi mitral darlıklı hastalarda sol atriyum fonksiyonu, P-dalga dispersiyonu ve arasındaki ilişki. AÜTD 2002; 34:83-86.

 

36. Gürlertop Y, Yılmaz M, Açıkel M, Bozkurt E,Erol MK, Şenocak H, Karakelleoğlu Ş. Sinüzal ritimli kronik mitral yetersizlikli hastalarda sol atriyal appendiks fonksiyonu. T Klin Kardiyoloji 2003; 16: 394-400.

 

37. Açikel M, Erol MK, Yılmaz M, Bozkurt E, Karakelleoğlu Ş. ST- segment elevasyonu olmayan akut koroner sendromlu hastalarda kabulde ölçülen troponin T ile koroner aterosklerozun şiddeti ve sol ventrikül duvar hareketleri arasındaki ilişki. AÜTD 2003; 35:33-36.

 

38. Yılmaz M, Gürlertop HY, Açıkel M, Erol MK, Bozkurt E, Alp N. Tedavisiz esansiyel hipertansiyonlu hastalarda sol ventrikül uzun aks fonksiyonları: doku Doppler çalışması. MN Kardiyoloji 2003;10/6:441-446.T Klin Kardiyoloji 2003; 16:88-92

 

39. Yılmaz M, Açıkel M, Gürlertop Y, Erol MK, Bozkurt E, Alp N.Romatizmal kronik mitral yetersizliğinde sol atriyal mekanik fonksiyonlar. Türk Kardiyol Dern Arş 2003; 31: 371-377.

 

40. Yazgı H, Erol S, Erol MK, Ertek M. Hepatit A virusu ve koroner arter hastalığı: Serolojik ilişkinin yokluğu. Mikrobiyol Bült 2003-37; 223-224.

 

41. Yılmaz M, Gürlertop Y, Açıkel M, Bozkurt E,Erol MK, Gündoğdu F, Karakelleoğlu Ş. Ostiyum sekundum tipi atriyal septal defekte pulmoner ven akım özellikleri. Türk Kardiyol Dern Arş 2003; 31: 426-431.

 

42. Aslan Ş, Erol MK, Karcıoğlu Ö, Meral M, Çakır Z, Katırcı Y. Karbon monoksit zehirlenmeli hastalarda iskemik miyokardiyal hasarın araştırılması. Anadolu kardiyol Derg 2005;5:189-93.

 

43. Arslan Ş, Bozkurt E, Sarı RA, Erol MK, Şenocak H. Behçet Hastalarında Sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyon Anormallikleri; Standart Doppler ve Doku Doppler Çalışması. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2005; 25: 190-196.

 

44. Arslan Ş, Erol MK, Kızıltunç A, Bozkurt E, Gurlertop Y. Akut koroner sendromlu hastalarda serum myeloperoksidaz düzeyi ile erken dönem major kardiyak olaylar arasındaki ilişki. Türk Kardiyol Dern Arş 2005; 33: 452-60.

 

45.Arslan Ş, Erol MK, Bozkurt E, Gündoğdu F, Gürlertop HY, Şenocak H. Kalp yetersizliği olan hastalarda beta-bloker tedavisinin sol ventrikül sistolik fonksiyonlarıa ve fonksiyonel kapasiteye etkisi: metoprolol süksinat ile karvedilolün karşılaştırılması. Türk Kardiyol Dern Arş 2006; 34(6): 346-51.

 

46.Erol MK, Güdoğdu F, Polat F, Sevimli S, Arslan Ş, Gürlertop Y, Açıkel M, Bozkurt E, Yılmaz M. Fenofibrat ve atorvastatin tedavisinin serum paraoksanaz-1 aktivitesi üzerine etkisi. MN Kardiyoloji 2007; 14/3:176-81.

 

47.Gündoğdu, F, Erol MK, Polat F, Sevimli S, Arslan Ş, Gürlertop Y, Karakelleoğlu Ş, Postmenapozal kadınlarda düşük serum paraoksonaz-1 aktivitesi koroner ateroskleroz için bir risk faktörümüdür? Türk Girişimsel Kard Der 2007, 11, 151–155.

48.Şimşek Z, Gündoğdu F, Karakelleoğlu Ş, Aksakal E, Sevimli S, Arslan Ş, Gürlertop Y, Erol MK. İzole mitral darlığı olan hastalarda sağ ventrikül fonksiyonlarının Strain/Strain rate görüntüleme ile değerlendirilmes. MN Kardiyoloji 2008; 15, 96-102.

 

49. Aksakal E, Sevimli S, Gürlertop Y, Elbey ME, Taş MH, Arslan Ş, Erol MK, Karakelleoğlu Ş. Romatizmal mitral darlıklı hastalarda sol ventrikül miyokardiyal radyal ve sirkümferansiyal fonksiyonlar bozulmuştur. Anatol J Clin Investig 2010:4(4):181-185.

50. Alpaydın MS, Aksakal E, Erol MK, Simşek Z, Açıkel M, Arslan S, Gündoğdu F, Sevimli S, Karakelleoğlu S. [Assessment of regional left ventricular functions by strain and strain rate echocardiography in type II diabetes mellitus patients without microvascular complications.] Turk Kardiyol Dern Ars. 2011;39(5):378-384.

51. Oto MA, Ergene O, Tokgözoğlu L, Ongen Z, Kozan O, Sahin M, Erol MK, Tezel T, Ozkan M. Impact of a mass media campaign to increase public awareness of hypertension.Turk Kardiyol Dern Ars. 2011 Jul;39(5):355-64. 52. Aksakal E, Sevimli S, Simşek Z, Elbey MA, Kurt M, Tanboğa IH, Kaya A, Erol MK. Assessment of left ventricular functions with strain and strain rate echocardiography and tissue Doppler imaging in patients with cardiac tamponade]. Turk Kardiyol Dern Ars. 2011 ;39(6):479-86. 53. Kozan O; RiskMan Study Group.( Erol MK) An observational study to evaluate the clinical practice of cardiovascular risk management among hypertensive patients in Turkey. Turk Kardiyol Dern Ars. 2011 ;39(6):445-455

54. Aksakal E, İslamoğlu Y, Gürlertop Y, Şimşek Z, Sevimli S, Bakırcı EM, Gündoğdu F, Açıkel M, Erol MK, Karakelleoğlu Ş.İnferior Akut Miyokard Enfarktüslü Hastalarda Primer perkütan koroner girişimin bölgesel miyokardiyal deformasyon ve zirve sistolik strain süresi üzerine etkisi.MN Kardiyoloji 2011;18(2):75-83.

55. Değertekin M, Erol C, Ergene O, Tokgözoğlu L, Aksoy M, Erol MK, Eren M, Sahin M, Eroğlu E, Mutlu B, Kozan O. Heart failure prevalence and predictors in Turkey: HAPPY study].Turk Kardiyol Dern Ars. 2012 Jun;40(4):298-308. 56. Inci S, Erol MK, Taş MH, Bakırcı EM, Hamur H, Karakelleoğlu S.Early- and mid-term effects of percutaneous mitral balloon valvuloplasty on left atrial mechanical functions in mitral stenosis.Turk Kardiyol Dern Ars. 2014 Sep;42(6):517-23.

57. Arslan Ş, Çağırcı G, Bayar N, Köklü E, Yüksel İÖ, Küçükseymen S, Erkal Z, Üreyen ÇM, Gündoğdu F, Gürlertop Y, Erol MK, Ceviz N.Corrected balloon occlusive diameter to determine device size during percutaneous atrial septal defect closure.Turk Kardiyol Dern Ars. 2015 Jul;43(5):420-6.

Belirtilen dergilerde yayınlanmış, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi, özet, derleme ve kitap kritiği türünden yayınlar

 

58. Görgüner AM., Kaynar H., Erol MK., Mirici A., Karakelleoğlu Ş. Pulmonary embolism mimicking acute anteroapical myocardial infarction. Turk J Med Sci 1997; 27:101-102.

 

59. Yakan B., Erol MK., Çiftçioğlu MA., Gündoğdu C. Tüberküloz perikarditin mikroskobik yapısı. Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg 1998; 8(1):66-69.

 

60. Ateşal S., Erol MK.. Akut miyokard infarktüsü sonrası remodeling ve kalp yetersizliği. T Klin Kardiyoloji 2000;13 (s):6-11.

 

61. Erol MK., Bozkurt E., Açıkel M., Ateşal S. Hipoalfalipoproteinemiye bağlı sol ana koroner arter tıkanıklığı saptanan 17 yaşındaki bayan olgu sunumu. Türk Kardiyol Dern Arş 2000;13:413-416.

 

62. Erol MK., Yılmaz M., Bozkurt E., Alp N. Takayasu arteritisine bağlı akut miyokard infarktüsü: Olgu sunumu. MN Kardiyoloji 2001;8:385-387.

 

63. Yılmaz M., Erol MK., Bozkurt E., Ateşal S. Sol subklavian arterin aterosklerotik darlığında stent uygulanması. Türk Grişimsel Kard Der 2001; 5:259-262.

 

64. Bozkurt E., Erol MK., Açıkel M., Yılmaz M. Tek çıkışlı koroner arter anomalisi:İki olgu sunumu. MN Kardiyoloji 2002;150-152.

 

65. Şenocak H, Erol MK. Gebelikte hipertansiyon. Galenos 2001;56:24-28.

 

66.Erol MK, Karakelleoğlu Ş. Hiperkolesterolemi tedavisi. Galenos 2002;67:16-20.

 

67. Sevimli S, Gürlertop HY, Erol MK, Alp N. Koroner by pass yapılan bir hastada koroner- subklaviyan steal sendromu: olgu sunumu. MN Kardiyoloji 2005 (12/4): 286-9.

 

68. Erol MK, Arslan Ş, Sarı RA. Akut miyokard infarktüsünün nonaterosklerotik nadir bir sebebi: Behcet Hastalığı. MN Kardiyoloji 2006;13/3:210-2.

 

67. Erol MK. İlaç salınımlı stentler ile yapılan çalışmaların sonuçları: Sirolimus kaplı stentler. Türk Kardiyoloji Seminerleri 2006:340-55.

 

68.Gündoğdu F, Erol MK. Akut miyokard infarktüsünde hastane öncesi tedavi. Galenos 2006:120 (9):24-9.

 

69. Erol MK, Arslan Ş. Kalp yetersizliğinde artmış kalp hızı. Aktüel tıp 2006;11(13):32-6.

 

70. Gündoğdu F, Arslan Ş, Erol MK. Candida Albikans’ın neden olduğu protez kapak endokarditi. Türkiye Klinikleri J Cardiyovasc Sci 2006;18:263-4.

 

71. Erol MK. Tedavide kardiyovasküler risklerin yönetimi. MN Kardiyoloji 2007;14/4:12-20

 

72. Aksakal E, Erol MK, Kantarcı M. Dual left anterior descending coronary artery: a rare coronary anomaly. Türk Kardiyol Dern Arş.2007;35 (4).:250-2.

73. Aksakal E, Erol MK, Gündoğdu F, Cinici O. An important cause of dyspnea after coronary artery bypass grafting: phrenic nerve paralysis.Turk Kardiyol Dern Ars. 2009;37(2):132-5.

 

74.Erol MK. Hipertansiyon tedavisinde perindopril/amlodipin kombinasyonunun etkinliği ve tedavideki yeri. MN Kardiyoloji 2010:17(4):274-81.

 

75.Aksakal E, Erol MK. Hipertansiyon tedavisi. Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi2010.Haz-Ağus;1-9.

 

76. Arslan Ş, Serdar S, Erol MK. Gebelik ve konjenital kalp hastalıkları. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji 2010;3(4):44-51.

 

77. Aksakal E, Ulus T, Erol MK. The successful use of enoxaparin in the lack of bivaluridin in patient with chronic lymphotic leukemia and thrombocytopenia who underwent percutaneous coronary revascularization. EAJM 2010 ;42:42-43. 78. Bakırcı EM, Erol MK, Değirmenci H, Kantarcı M. Akut Miyokard Enfarktüsü ile İlişkili Sağ Sinüs Valsalvadan Köken Alan Tek Koroner Arter Olgusu MN Kardiyoloji2011:18(2):92-94.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Açıkel M., Altaş E., Bozkurt E., Erol K., Şenocak H., Ateşal S., Karakelleoglu Ş., Alp N. Akut miyokard infarktüsünde dolaşan agrege olmuş trombositler, agregatlardaki trombosit sayısı ve hacmi. XIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 29 Eylül-3 Ekim 1997 İzmir.

2. Erol MK., Şenocak H., Bozkurt E., Karakelleoğlu Ş., Ateşal S., Alp N. Konjestif kalp yetmezliğinde serum eritropoetin seviyeleri ve klinik, hemodinamik, hormonal parametrelerle ilişkisi. XIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 29 Eylül-3 Ekim 1997 İzmir.

3. Bozkurt E., Erol MK., Karakelleoğlu Ş., Ateşal S., Alp N. Hipertansif sol ventrikül hipertrofisi ile QT dispersiyonu arasındaki ilişki. XIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 10-13 Ekim 1998 Antalya.

 

4. Erol MK., Çapoğlu İ., Bozkurt E., Umudum Z., Alp N. İnsülin QT dispersiyonu ilişkisi. XV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 9-12 Ekim 1999 İzmir.

 

5. Erol MK., Bozkurt E., Sevimli S., Şenocak H. Vücut pozisyonu ve solunum fazlarının QT dispersiyonuna etkisi. XV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 9-12 Ekim 1999 İzmir.

 

6. Erol MK., Bozkurt E., Akçay F., Alp N. Dehidroepiandrosteron sülfat aretoskleroz ilişkisi. XV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 9-12 Ekim 1999 İzmir.

 

7. Bozkurt E., Emek A., Erol MK., Ateşal S. Sigara içenlerle içmeyenlerde plazma nitrik oksit düzeylerinin karşılaştırılması. XV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 9-12 Ekim 1999 İzmir.

 

8. Erol MK., Erol S., Bozkurt E., Tuncer E., Karakelleoğlu Ş. Chlamydia pneumoniae infeksiyonu ile koroner ateroskleroz arasıdaki ilişki. XV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 9-12 Ekim 1999 İzmir.

 

9. Erol S., Erol MK., Taşyaran MA., Yiğit N. Koroner arter hastalarında sitomegalovirus IgG antikorlarının seroprevelansı. 9. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 3-8 Ekim 1999. Antalya.

 

10. Bozkurt E., Altaş E., Açıkel M., Erol MK., Karakelleoğlu S., Ateşal S. Pulmoner kapiller köşe basıncının ekokardiyografik parametrelerle hesaplanması. XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 11-14 Ekim 2000 Antalya.

 

11. Bozkurt E., Erol MK., Açıkel M., Karakelleoğlu Ş., Ateşal S., Alp N. Hipertansif sol ventrikül hipertrofili hastalarda antihipertansif tedavinin QT dispersiyonuna etkisi. XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 11-14 Ekim 2000 Antalya

 

12. Açıkel M., Erol MK., Bozkurt E., Yılmaz M., Köse N., İşlek M., Ateşal S. Akut miyokard infarktüsünde başvuru QT dispersiyonu ve akut faz reaktanlarının ventriküler taşikardi, ventriküler fibrilasyon ve postinfarktüs anjina gelişimine etkisi. XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 11-14 Ekim 2000 Antalya.

 

13. Açıkel M., Erol MK., Bozkurt E., Yılmaz M., Sevimli S., Şenocak H. Akut miyokard infarktüsünde akut faz reaktanları ve ortalama trombosit hacmindeki artışın

erken dönem prognoz üzerine etkisi. XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 11-14 Ekim 2000 Antalya.

 

14. TÜMAR GRUBU (Erol K). Türk Akut miyokard infarktüsü çalışması: Nispeten genç bir popülasyonun özellikleri. XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 11-14 Ekim 2000 Antalya.

15. TÜMAR GRUBU (Erol K). Akut miyokard infarktüsü sonrası hastane içi dönem prognozda cinsiyetin önemi: Türk Akut Miyokard İnfarktüsü Çalışması. XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 11-14 Ekim 2000 Antalya.

 

16. TÜMAR GRUBU (Erol K). Türkiye’deki tersiyer ve diğer merkezlerde akut miyokard infarktüsü tedavisi. XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 11-14 Ekim 2000 Antalya.

 

17. Açıkel M., Bozkurt E., Erol MK., Yılmaz M., Börekçi A., Alp N. Akut miyokard infarktüsünde trombolitik tedavinin akut faz reaktanları üzerine etkisi. XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 11-14 Ekim 2000 Antalya.

 

18. Aksoy Y., Özbey İ., Aksoy H., Biçgi O., Polat Ö., Erol MK. Egzersizin serum prostat spesifik antijen düzeyleri üzerine etkisi. 16. Ulusal Üroloji Kongresi. 8-12 Ekim 2000 İzmir.

 

19. Ceviz M., Yekeler İ., Ateş A., Özyazıcıoğlu A., Ünlü Y., Becit N., Erol K., Erkut B., Koçak H. Assendan aorta anevrizmalarında cerrahi tedavi (10 olgu nedeniyle). VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi.21-25 ekim 2000 Antalya

 

20. Erol MK., Yılmaz M., Açıkel M., Öztaşyonar Y., Sevimli S., Alp N. Sporcu kalbinde sol atriyal mekanik fonksiyonlar. XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 13-16 Ekim 2001 İzmir.

 

21. Gürlertop Y., Yılmaz M., Açıkel M., Erol K., Bozkurt E., Karakelleoğlu Ş. Sinuzal ritimli sol atriyum appendiks fonksiyonlarının belirlenmesinde anatomik M-mode ekokardiyografinin kullanımı. XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 13-16 Ekim 2001 İzmir.

 

22. Erol MK., İşlek M., Bozkurt E., Açıkel M., Yılmaz Ş., Karakelleoğlu Ş., Alp N. Optimum stent yerleştirilmesinde fraksiyone akım rezervinin kullanımı. XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 13-16 Ekim 2001 İzmir.

 

23. Erol MK., İşlek M., Açıkel M., Yılmaz Ş., Bozkurt E., Karakelleoğlu Ş., Alp N. Koroner darlığın değerlendirilmesinde basınç ölçümleri ile kantitatif koroner anjiyografik ölçümlerin ilişkisi. XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 13-16 Ekim 2001 İzmir.

 

24. Erol MK., Keleş MS., Açıkel M., Kocatürk H., Memişoğulları R., Bozkurt E., Gürlertop Y., Karakelleoğlu Ş. Akut koroner sendromlarda plazma homosistein düzeyi ile iskemik miyokardiyal hasarın ilişkisi. XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 13-16 Ekim 2001 İzmir.

 

25. Erol MK., Yılmaz M., Sevimli S., Açıkel M., Karakelleoğlu Ş.. Esansiyel hipertansiyonlu hastalarda sol atriyal mekanik fonksiyonlar. XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 13-16 Ekim 2001 İzmir.

 

26. Erol MK., Açıkel M., Bozkurt E., Yılmaz M., Karakelleoğlu Ş., Ateşal S. Orta derecede koroner darlıklarda fraksiyone akım rezervinin kullanımı. XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 13-16 Ekim 2001 İzmir.

 

27. Bozkurt E., Erol MK., Açıkel M., Yılmaz M., Karakelleoğlu Ş. Koroner arter hastalığının gösterilmesinde yeni bir egzersiz QRS skoru. XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 13-16 Ekim 2001 İzmir.

 

28. Bozkurt E., Erol MK., Açıkel M., Yılmaz M., Karakelleoğlu Ş..Ateşal S. Kararlı ve kararsız anjina pektorisli olgularda başarılı PTCA’nın QT dispersiyonuna etkisi. XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 13-16 Ekim 2001 İzmir.

 

29. Yılmaz M., Erol MK., Açıkel M., Sevimli S., Alp N. Sağ ventrikül miyokard infarktüsünün tanısında doku Doppler görüntüleme. XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 13-16 Ekim 2001 İzm

 

30. Erol MK., Yılmaz M., Açıkel M., Sevimli S., Şenocak H. Konjestif kalp yetmezlikli hastalarda sol atriyal mekanik fonksiyonlar. XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 13-16 Ekim 2001 İzmir.

 

31. Erol MK., Uğur M., Yılmaz M., Yıldırım K., Sevimli S., Alp N. Ankilozan spondilitli hastalarda sol ventriküler fonksiyonlar. XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 13-16 Ekim 2001 İzmir.

 

32. Erol MK., Yılmaz M., Açıkel M., Öztaşyonar Y., Sevimli S., Şenocak H. Sporcu kalbinde doku Doppler ekokardiyografi ile sistolik ve diyastolik fonksiyonlar. XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 13-16 Ekim 2001 İzmir.

 

33. Açıkel M., Erol MK., Yılmaz M., Bozkurt E., Arıbaş A., Ghürlertop Y., Karakelleoğlu Ş. ST segment elevasyonu olmayan akut koroner sendromlu erkek hastalarda koroner aterosklerozun şiddeti: Kardiyak troponin I ve C-reaktif protein ilişkisi. XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 13-16 Ekim 2001 İzmir.

 

34. Yılmaz M, Gürlertop Y, Açıkel M, Erol K, Bozkurt E, Karakelleoğlu Ş. Ciddi mitral darlıklı hastalarda sol atrial fonksiyonu ve P dalga dispersiyonu arasındaki ilişki. XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 5-8 Ekim 2002 Antalya.

 

35. Açıkel M, Yılmaz M, Gürlertop Y, Arıbaş A, Bozkurt E, Erol MK, Karakelleoğlu Ş. Primer anjiyoplasti yapılan akut miyokard infarktüslü hastalarda kabulde ölçülen kardiyak troponin I ile erken dönem komplikasyonlar arasındaki ilişki. XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 5-8 Ekim 2002 Antalya.

 

36. Bozkurt E, Gödekmerdan A, Elbasan Z, Açıkel M, Erol MK, Gürlertop HY, Yılmaz M, Alp N. Akut koroner sendromlu hastalarda yeni bir inflamasyon göstergesi olan serum neopteridin seviyeleri. XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 5-8 Ekim 2002 Antalya.

 

37. Erol MK, Gündoğdu F, Polat F, Gürlertop Y, Sevimli S, Bozkurt E, Yılmaz M, Açıkel M. Fenofibrat tedavisinin serum paraoxonase-1 düzeylerine etkisi.. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 27-30 Kasım 2004 Antalya.

 

38. Erol MK, Gündoğdu F, Polat F, Bozkurt E, Sevimli S, Gürlertop Y, Açıkel M, Yılmaz M. Atorvastatinin serum paraoxonase-1 düzeylerine etkisi: Antihiperlipidemik etkiye ilaveten antioksidan etki. XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 27-30 Kasım 2004 Antalya.

 

39. Bozkurt E, Arslan Ş, Açıkel M, Erol MK, Gürlertop HY, Yılmaz M, Koca H, Ateşal S. Akut anterior miyokard infarktüsünde sol atriyal remodeling. XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 26-29 Kasım 2005 Antalya.

 

40. Arslan Ş, Erol MK, Kızıltunc A, Bozkurt E, Gürlertop HY, Gündoğdu F, Şenocak H. Akut koroner sendromlu hastalarda serum miyeloperoksidaz düzeyi ile erken dönem major kardiyak olaylar arasındaki ilişki. XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 26-29 Kasım 2005 Antalya.

 

41. Arslan Ş, Erol MK, Bozkurt E, Açıkel M, Gündoğdu F, Ateşal S, Şenocak H. Kalp yetersizliği olan hastalarda metoprolol ve karvedilol tedavisinin sol atriyum fonksiyonlarına etkisinin karşılaştırılması. XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 26-29 Kasım 2005 Antalya.

 

42. Gündoğdu F, Erol MK, Polat F, Sevimli S, Arslan Ş, Gürlertop HY, Karakelleoğlu Ş. Postmenopozal kadınlarda düşük serum paraoxonase-1 düzeyi koroner ateroskleroz için bir risk faktörü müdür?. XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 26-29 Kasım 2005 Antalya.

 

43.Aksakal E, Gürlertop H, Sevimli S, Arslan Ş, Gündoğdu F, Büyükkaya E, Erol MK, Şenocak H.Anterior akut miyokard infarktüslü hastalarda sistolik doku Doppler parametreleri üzerine primer PTKA’nın etkisi. XXII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 24-28 Kasım 2006 Antalya

 

44. Aksakal E, İslamoğlu Y, Gürlertop Y, Şimşek Z, Sevimli S, Bakırcı EM, Gündoğdu F, Erol MK, Karakelleoğlu Ş. İnferior akut miyokard enfarktüsünde primer perkütan girişimin zirve sistolik strain süresi üzerine etkisinin değerlendirilmesi. XXV. . Ulusal Kardiyoloji Kongresi 22-25 Ekim 2009 İstanbul.

 

45. Aksakal E, Sevimli S, Gürlertop Y, Elbey MA, Taş H, Gündoğdu F, Erol MK, Karakelleoğlu Ş. Romatizmal mitral darlıklı hastalarda sol atriyal zirve strain ve strain rate süresi uzamıştır. XXV. . Ulusal Kardiyoloji Kongresi 22-25 Ekim 2009 İstanbul.

 

46. Aksakal E, İslamoğlu Y, Elbey MA, Şimşek Z, Gürlertop Y, Bakırcı EM, Açıkel M, Sevimli S, Erol MK. ST yükselmeli akut anterior miyokard enfarktüsünde primer koroner girişimin zirve sistolik strain süresi üzerine etkisinin değerlendirilmesi. XXV. . Ulusal Kardiyoloji Kongresi 22-25 Ekim 2009 İstanbul.

 

47.Aksakal E, Sevimli S, Gürlertop Y, Elbey MA, Taş H, Arslan Ş, Erol MK, Karakelleoğlu Ş. Romatizmal mitral darlıklı hastalarda sol ventrikül miyokardiyal radyal ve sirkümferansiyel fonksiyonlar bozulmuştur.. XXV. . Ulusal Kardiyoloji Kongresi 22-25 Ekim 2009 İstanbul.

 

48. Erol F, Arslan S, Serdar S, Gündoğdu F, Erol MK, Açıkel M, Karakelleoğlu Ş. Kardiyak kateterizasyon ve/veya perkütan koroner girişim sonrası gelişen psödoanevrizma komplikasyonunun belirteçleri. XXVI. . Ulusal Kardiyoloji Kongresi 21-24 Ekim 2010 İstanbul.

 

49. Alpaydın S, Aksakal E, Erol MK, Şimşek Z, Açıkel M, Arslan Ş, Gündoğdu F, Sevimli S, Karakelleoğlu Ş. Mikrovasküler komplikasyonu olmayan tip II diyabetes mellituslu hastalarda sol ventrikül fonksiyonlarının strain ve strain rate ekokardiyografi ile kantitatif olarak değerlendirilmesi. XXVI. . Ulusal Kardiyoloji Kongresi 21-24 Ekim 2010 İstanbul.

 

50. Aksakal E, Topçu S, Sevimli S, Erol MK. Masif pulmoner emboli ile ilişkili foromen ovaleye tutunan trombüsün fraksiyone olmayan heparin infüzyonu ve ilave trombolitik tedavi ile başarılı tedavisi. XXVI. . Ulusal Kardiyoloji Kongresi 21-24 Ekim 2010 İstanbul.

 

KİTAPLAR

Yurt içinde yayınlanmış kitap içerisinde bölüm yazarlığı

1.Erol MK, Yılmaz M. Restriktif Kardiyomyopati. In. Erol Ç, Özkan M. Eds.Klinik Ekokardiyografi ve Diğer Görüntüleme Yöntemleri. MN Medikal&Nobel Tıp Kitabevi 2006

2.Erol MK, Gürlertop Y. Kalp kapak hastalıklarında kardiyak kateterizasyon. In. Oto A, Ergene O, Kozan Ö, et al eds. Girişimsel Kardiyoloji. Erkem Tıbbi Yayıncılık 2007

3. Arslan Ş, Erol MK. Pulmoner arteriyel hipertansiyonda ekokardiyografi. In Mirici A. Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon. TUSAT eğitim kitapları serisi 2009.

4. Arslan Ş, Erol MK. Pulmoner arteriyel hipertansiyonda kardiyak kateterizasyon. In Mirici A. Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon. TUSAT eğitim kitapları serisi 2009.

5. Erol MK. ST yükselmeli miyokard infarktüsü:ilaç tedavisi. In. Oto A.Tokgözoğlu L, İlkay E,i Aytemir K eds. Akut Koroner Sendrom. Erkem Tıbbi Yayıncılık, Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basımevi

6. Erol MK. Aritmiler, Nedenleri, Tanısal Yöntemler, Güncel Tedavi Yaklaşımları. In Görenek B, Birdane A eds. Atriyum Fibrilasyonu ilaçlı tedavi yöntemleri: Ritim Kontrolü. Nobel Tıp Kitabevi 2010.

7. Erol MK. Akut koroner sendromların tanı ve tedavisi. In. Temel Kardiyoloji, Kozan Ö ed. Güneş Kitabevi 2010

8. Erol MK. Perkütan atriyal septal defekt kapatması. In Enar R ed. Pratik İnvazif Kardiyoloji . Nobel Tıp Kitabevi 2015

 

Kitap bölümü çevirisi

1. Erol MK. Koruyucu Kardiyoloji: Aterosklerotik Biyoloji ve Hastalığın Epidemiyolojisi. In. Kozan Ö çeviri ed.Topol Texbook of Cardiovascular Medicine . Güneş Kitabevi 2007 2.Erol MK. Diyet ve Beslenme İle İlgili Konular. In.Kozan Ö çeviri ed.Topol Texbook of Cardiovascular Medicine . Güneş Kitabevi 2007

3.Erol MK. Obezite ve Metabolik Sendrom. In.Kozan Ö çeviri ed.Topol Texbook of Cardiovascular Medicine . Güneş Kitabevi 2007

4.Erol MK. Koroner Stentleme In. Şahim M çeviri ed. Grossman’s Kardiyak Kateterizasyon, Anjiyografi ve Girişim. Nobel&Güneş Kitabevi;2007-11-16

5.Erol MK. Diyabet. In.Kozan Ö çeviri ed.Topol Texbook of Cardiovascular Medicine . Güneş Kitabevi 2007

6.Erol MK. Lipid Bozuklukları. In.Kozan Ö çeviri ed.Topol Texbook of Cardiovascular Medicine . Güneş Kitabevi 2007. Erol MK. Koruyucu Kardiyoloji In.Kozan Ö çeviri ed.Topol Texbook of Cardiovascular Medicine . Güneş Kitabevi 2007

7. Erol MK. Egzersiz ve Fiziksel Aktivite. In.Kozan Ö çeviri ed.Topol Texbook of Cardiovascular Medicine . Güneş Kitabevi 2007

8. Erol MK. Hipertansiyon. In.Kozan Ö çeviri ed.Topol Texbook of Cardiovascular Medicine . Güneş Kitabevi 2007

9.Erol MK. Sigara Kullanımı. In.Kozan Ö çeviri ed.Topol Texbook of Cardiovascular Medicine . Güneş Kitabevi 2007

10. Erol MK. Östrojen, Kadın Cinsiyet ve Kalp Hastalığı. In.Kozan Ö çeviri ed.Topol Texbook of Cardiovascular Medicine . Güneş Kitabevi 2007

11. Erol MK. Etanol ve Kalp. In.Kozan Ö çeviri ed.Topol Texbook of Cardiovascular Medicine . Güneş Kitabevi 2007

12.Erol MK. Koroner Arter Hastalığı İçin Diğer Risk Faktörleri. In.Kozan Ö çeviri ed.Topol Texbook of Cardiovascular Medicine . Güneş Kitabevi 2007

13. Erol MK. Davranışsal Kardiyoloji Ve Kalp Hastalığı. In.Kozan Ö çeviri ed.Topol Texbook of Cardiovascular Medicine . Güneş Kitabevi 2007

14. Erol MK. Kardiyak Rehabilitasyon ve sekonder Korunma. In.Kozan Ö çeviri ed.Topol Texbook of Cardiovascular Medicine . Güneş Kitabevi 2007

15. Erol MK. Risk Faktör Modifikasyonuna Tamamlayıcı Yaklaşım In.Kozan Ö çeviri ed.Topol Texbook of Cardiovascular Medicine . Güneş Kitabevi 2007

16. Erol MK. Akut koroner sendromlarda B-tipi natriüretik peptidler. In Kozan Ö çeviri ed. Toppl EJ. Acute coronary syndromes. Avrupa Tıp Kitapçılık 2008-10-11

17. Erol MK. Akut koroner sendromlarda inflamatuar göstergeler. In Kozan Ö çeviri ed. Toppl EJ. Acute coronary syndromes. Avrupa Tıp Kitapçılık 2008-10-11

 

EDİTÖR VE HAKEMLİKLER

Archives of Medical Research

Echocardiography

Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi

Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi

Atatürk Üniversitesi Tıp Dergisi

On Dokuz Mayıs Tıp Dergisi

 

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

Uluslar arası sempozyum, kongre ve konferanslarda davetli konuşmacı olmak

1. Erol MK. Konuşmacı. Patent ductus arteriosus. Azerbaycan Kardiyovasküler Cerrahlar Birliği toplantısı, Bakü, 2009

Uluslar arası sempozyum, kongre ve konferanslarda oturum başkanı, panelist olmak

1.Oturum başkanı. Ürək komandasının yanaşması Toplantı sədrləri: Dr. Faiq Quliyev, Dr. İsa Durmaz, Dr. Mustafa Kemal Erol

İkinci Bakü Yürek Günleri. 13-15Mayıs 2011, Bakü Azerbaycan

Ulusal sempozyum, kongre ve konferanslarda davetli konuşmacı olmak

1. Erol K. İlginç Olgular, komplikasyonlar. X.Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı. 11-14 Haziran 2003, İstanbul

2. Erol MK. Postprandial hiperglisemide kardiyovasküler risk ve diyabette hipertansiyon tedavisi. Türk Diyabet Vakfı-DOĞUDIAB ‘Modern Diyabet Tedavisi, 12 Eylül 2003 Erzurum

3. Erol MK. EKG. Karadeniz Kardiyovasküler Zirvesi 20-22 Haziren Trabzon

4. Erol MK.CPR. Türk Kardiyoloji Derneği Sürekli Eğitim Programı ‘Kardiyolojide aciller ve Kardiyoloji Hemşireliği Eğitim Programı’ 11 Eylül 2004, Samsun

5.Erol MK. Karşıt görüş: Her koroner arter hastası ACE inhibitörü kullanmalı. XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 27-30 Kasım 2004, Antalya

6.Erol MK. İhmal Edilen Risk Faktörü-Sol Ventrikül Hipertrofisi. 1. Klinik Vasküler Biyoloji Kongresi. 7-10 Nisan 2005, Antalya

7.Erol MK. ACE-İnhibisyonu ve Koroner Arter Hastalığı. Yeni Kanıtlar Işığında Hipertansiyon Tedavisi ve Kardiyovasküler Korunma. IV.Ege Tıp Günleri. 13-16 Nisan 2005. İzmir

8.Erol MK. Kapak Hastası Olan Kadının Gebelik Süresince İzlemi ve Doğum.Türk Kardiyoloji Derneği Kapak Hastalıkları Çalışma Grubu Bölgesel Toplantısı 25 Mart 2005, Erzurum

9. Erol MK: Hormon Replasman Tedavisi Hala Tartışmalı mı?. Kardiyolojide Tartışmalı Konular XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 26-29 Kasım 2005, Antalya

10.Erol MK. PKG Sırasında GpIIb/IIIa Reseptör Antagonisti Kullanımı. XIII.Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı. 7-10 Haziran 2006, Ankara

11.Erol MK. Akut Koroner Sendromların Tanısında EKG Değerlendirmesi. Türk Kardiyoloji Derneği Koroner Arter Hastalıkları Çalışma Grubu Toplantısı 16 Eylül

2006 Erzurum 12.Erol MK, Göğüs Ağrısı. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 28. Ulusal Kongresi 20-23 Eylül 2006, Antalya

13.Erol MK: Homosistein Kimlere Bakalım? Ne Zaman Tedavi Edelim? XXII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 24-28 Kasım 2006, Antalya

14.Erol MK: Klinik Faydaları ve tolerabilitesi ile Corolan. XXII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 24-28 Kasım 2006, Antalya

15.Erol MK. Aort Kapak Hastalıkları. Güncel Kılavuzlar Kapak Hastalıklarında Yaklaşımımızı Nasıl Etkiledi?. 23. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 19-23 Ekim 2007, Antalya

16. Erol MK. Kalp yetersizliğinde If kanal blokeri olan ivabradinin yeri var mı?. Kronik kalp yetersizliğinde tartışmalı konular sempozyumu, 15 Kasım 2008 İstanbul

17.Erol MK. Aort kapak hastalığı: vaka örnekleri ile tedavi yaklaşımları, girişim/operasyon endikasyonları. TKD Bölgesel eğitim toplantısı, 13-14 Haziran 2009, Sivas

18.Erol MK. 2008’ de yanıt bulan sorular. Sol ventrikül disfonksiyonu bulunan stabil koroner arter hastalarında tedaviye ivabradin eklenmesi mortaliteyi ve kardiyak olayları azaltıyor mu?BEAUTIFUL çalışması 24. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 24-27 Ekim 2009, İstanbul

19. Erol MK. Yeni kılavuzlar ışığında akut miyokard infarktüsü tedavisi. Uludağ iç hastalıkları kongresi, 9-12 Nisan 2009 Bursa

20. ErolMK. Antiagregan ve antikoagülan tedavi (ST yükselmeli akut miyokard infarktüsü 2009 güncelleme) 25. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 22-25 Ekim 2009, İstanbul

21. Erol MK. KV Risklerde RAAS inhibisyonu ve Beta Blokerler. Hipertansiyon tedavisinde RAAS blokajı. AHEAD Aile Hekimleri güz okulu 30 Eylül-4 Ekim 2009 Antalya

22. Erol MK. Trombolitik tedavi/primer PKG: Hangisi? Ne zaman?. 26. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 21-24 Ekim 2010 İstanbul

23.Erol MK. Karşıt Görüş. Hipertansiyon tedavisinde önce ACEİ başlanmalı. Aile Hekimleri Kongresi 28-30 Nisan 2011 İstanbul

24. Erol MK. Tedavinin Temeli Olarak Renin Anjiotensin Sistemi Blokajı. TAHEV Aile Hekimliği Güz Okulu, 21-25 Eylül 2011, Antalya

25. Erol MK. Uzmanına Danış. Kalp Krizi geçiren Hasta. TAHEV Aile Hekimliği Güz Okulu, 21-25 Eylül 2011, Antalya

 

Ulusal sempozyum, kongre ve konferanslarda panelist olmak

1. Erol MK. Panelistlik. Revaskülarizasyona nasıl karar vermeliyiz? 5 soru ve 5 cevap. IV. Kardiyoloji&Kardiyovasküler Cerrahi Yenilikler Kongresi. 28 Kasım-2 Aralık 2008

2. Erol MK Panelist. Canlı yayın. XVI. Ulusal uygulamalı girişimsel Kardiyoloji Kongresi. 26-29 mayıs 2009 Antalya

3. Erol MK. Panelist. Günün Olgusu. TKD-Hipertansiyon-Lipit-Koroner arter hastalığı Çalışma grupları toplantısı, 25-28 şubat 2010, Kıbrıs

4. Erol MK. Oturum Başkanlığı: Koroner Girişimlerde Yardımcı İlaç Tedavisi. XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 27-30 Kasım 2004, Antalya

5.Erol MK Oturum Başkanlığı. Kalp Yetersizliği: Tanı ve Tedavide Yeni Bulgular XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 26-29 Kasım 2005, Antalya

6.Erol MK. Oturum Başkanlığı. Vaka Sunumları. XIV. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı. 7-10 Haziran 2007, İstanbul

7.Erol MK. Oturum Başkanlığı. Atriyal Fibrilasyonda Yeni Tedavi Akımları III. Kardiyoloji&Kardiyovasküler Cerrahi Yenilikler Kongresi. 28 Kasım-2 Aralık 2007

8. Erol MK. Oturum başkanlığı. Girişimsel: Primer perkütan girişim. 25. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 22-25 Ekim 2009, İstanbul

9. Erol MK. Oturum başkanlığı. Akut miyokard enfarktüsü: Farklı parametreler, yeni yaklaşımlar. 24. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 24-27 Ekim 2009, İstanbul

10. Erol MK Oturum başkanlığı. Hastalarım soruyor? 10 soru 10 cevap. 26. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 21-24 Ekim 2010 İstanbul

11. Erol MK. Açık Oturum. Birinci Basamakta Kardiyovasküler Hasta. TAHEV Aile Hekimliği Güz Okulu, 21-25 Eylül 2011, Antalya

 

Ulusal bilimsel toplantı ve etkinliklerde (sempozyum, kongre ve konferans gibi) düzenlemek veya başkanlık yapmak

1. XX.Ulusal Kardiyoloji Kongresi Düzenleme Kurulu (Bilim Kurulu) Üyeliği, 27-30 Kasım 2004, Antalya

2. XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Düzenleme Kurulu (Bilim Kurulu) Üyeliği, 26-29 Kasım 2005, Antalya

3. 24. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Düzenleme Kurulu (Bilim Kurulu) Üyeliği, 24-27 Ekim 2008, İstanbul

4. XXV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Düzenleme Kurulu (Bilim Kurulu) Üyeliği, 22-25 Ekim 2009, İstanbul

5. XXVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Düzenleme Kurulu (Bilim Kurulu) Üyeliği, 21-24 Ekim 2010, İstanbul